• Tel.: 048 472 42 22
  • Email office@akpp.sk
lawyer-icon.png

Kompletné právne služby a právne poradenstvo

Poskytujeme už viac ako 15 rokov

Špecializujeme sa na obchodné a konkurzné právo, a právo ochranných známok a dizajnov.
OBCHODNÉ PRÁVO, SPRÁVA POHĽADÁVOK 

OBCHODNÉ PRÁVO, SPRÁVA POHĽADÁVOK 

Poskytujeme kompletný právny servis od založenia spoločnosti po správu a vymáhanie pohľadávok. Zabezpečujeme monitoring dlžníkov našich klientov, mimosúdne vymáhanie pohľadávok, súdne vymáhanie pohľadávok, zastupovanie klientov ako oprávnených v exekučnom konaní.
OCHRANNÉ ZNÁMKY, DIZAJNY, ÚŽITKOVÉ VZORY, PATENTY

OCHRANNÉ ZNÁMKY, DIZAJNY, ÚŽITKOVÉ VZORY, PATENTY

Posudzujeme zápisnú spôsobilosť označení, dizajnov, patentov a úžitkových vzorov prostredníctvom vypracovania rešerší v národných a medzinárodných registroch. Vypracovávame podania a zastupujeme klientov vo všetkých konaniach pred Úradom priemyselného vlastníctva SR a medzinárodnými úradmi.

SPOLUPRACUJÚCE KANCELÁRIE

Naša kancelária momentálne prostredníctvom spolupracujúcich kancelárií zabezpečuje zastupovanie klientov v priemyselno-právnej agende, najmä v konaní o zápise ochranných známok, vo všetkých krajinách Európy, USA, Ruska, Ukrajiny, Kazachstanu, Indie a Číny. Rovnako tak v súčasnosti spolupracujúce kancelárie poskytujú našim klientom služby pri zápisných konaniach úžitkových vzorov v jednotliých krajinách Európy a Ázie. V prípade potreby zabezpečíme zastupovanie v ktorejkoľvek inej krajine v zahraničí.

AUTORIZÁCIA ZMLUVY ADVOKÁTOM

Naši klienti rýchlo a jednoducho vybavia v našej kancelárii všetky úkony, ktoré k prevodu nehnuteľnosti potrebujú. Okrem spísania zmluvy majú možnosť využiť autorizáciu zmluvy a podpísať zmluvu bez potreby notárskeho overenia ich podpisov. Správa katastra pri zmluvách autorizovaných advokátom posudzuje len skutočnosť, či sú splnené procesné podmienky na vykonanie vkladu vlastníckeho práva. Z tohto dôvodu rozhoduje o povolení vkladu už do 20 dní (namiesto 30) odo dňa doručenia návrhu na vklad.

KONKURZNÉ A REŠTRUKTURALIZAČNÉ KONANIA

Od mája 2011 je JUDr. Marian Pataj zapísaný do zoznamu konkurzných a reštrukturalizačných správcov. Okrem zákonných povinnosti správcu v konkurzných konaniach, v reštrukturalizačných konaniach správca pripravuje reštrukturalizačný posudok a vykonáva ďalšie právne úkony presne vymedzené zákonom. Poskytujeme možnosť kvalifikovaného právneho zastupovania v konkurzných a reštrukturalizačných konaniach, v ktorých si uplatňujú svoje pohľadávky v právnom postavení veriteľov.

NAŠE SLUŽBY

Od začiatku našej činnosti sa špecializujeme na niekoľko druhov právnych služieb. Našim klientom pomáhame v týchto oblastiach.

Obchodné právo

Pripravíme obchodné zmluvy „na mieru“, spravujeme a vymáhame pohľadávky, zastupujeme v súdnych konaniach, poskytujeme kompletný právny servis veriteľom vrátane prípravy a podávania prihlášok do konkurzu, zakladáme obchodné spoločnosti.

Právny servis pre majiteľov eshopov

Poskytujeme komplexné právne poradenstvo majiteľom e-shopov, vypracujeme všeobecné obchodné podmienky vrátane reklamačných podmienok na mieru, poskytujeme konzultácie k zákonným povinnostiam majiteľom e-shopov voči spotrebiteľom.

Ochranné známky, dizajny, patenty, úžitkové vzory, práva k nezapísaným označeniam

Zabezpečíme registráciu na Slovensku i v zahraničí, zastupujeme vo všetkých konaniach pred Úradom priemyselného vlastníctva SR, EUIPO v Alicante, WIPO v Ženeve, zastupujeme v súdnych konaniach proti porušovaniu práv duševného vlastníctva, vrátane nekalosúťažných sporov.

Právo k nehnuteľnostiam

Poskytujeme kompletný právny servis ohľadne nehnuteľností, vypracujeme zmluvy o prevode nehnuteľností, darovacie zmluvy, zámenné zmluvy, zmluvy o zriadení vecného bremena, dohody o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva.

Autorské právo

Poskytujeme komplexný právny servis v oblasti ochrany autorských práv k počítačovým programom a databázam, vypracujeme individuálne autorsko-právne zmluvy, zmluvy o vytvorení diela, licenčné zmluvy a licenčné podmienky na používanie Vašich produktov.

Rodinné právo

Poskytujeme právne poradenstvo vo všetkých oblastiach rodinného práva, zastupujeme klientov v súdnych sporoch o úpravu styku s s maloletými deťmi, o vyporiadanie BSM po rozvode manželov, o zapretie otcovstva.

Z NÁŠHO BLOGU

Veríme, že vám nasledujúce články pomôžu s riešením právneho problému.

Zmeny pri prevodoch poľnohospodárskej pôdy

Zmeny pri prevodoch poľnohospodárskej pôdy

Verdikt Ústavného súdu: doterajšia úprava bola neústavná
Pokračovať
GDPR pre eshopy 1. časť

GDPR pre eshopy 1. časť

GDPR pre majiteľov eshopu je strašiakom. So správnymi informáciami to bude hračka.


Pokračovať
Civilný sporový poriadok

Civilný sporový poriadok

Najdôležitejšie zmeny v zák. č. 160/2015 Z.z.

Pokračovať
Ochranná známka

Ochranná známka

Viete prečo je dobré mať ochrannú známku?


Pokračovať

Porozprávajme sa o tom, čo pre vás môžeme urobiť

Stačí nás kontaktovať. Svoje skúsenosti radi využijeme pri riešení vášho prípadu.

logo Advokátska kancelária Patajová Pataj

Sme efektívny tím, v ktorom sa každý špecializuje na určitú oblasť a zároveň, v prípade potreby, zadania klientov riešime spoločne. Viac ako 10 rokov poskytujeme profesionalitu a vysokú odbornosť, skúsenosti a spoľahlivosť.

Kontakty

J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica

Tel.: ++421 48 472 42 22

Fax: ++421 48 472 42 42

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Ochrana osobných údajov