• Tel.: 048 472 42 22
 • Email office@akpp.sk

Práva ochranných známok a dizajnov

Ochranné známky, dizajny, úžitkové vzory, patenty, obchodné mená, nezapísané označenia, internetové domény

 • Posudzujeme zápisnú spôsobilosť označení, dizajnov, patentov a úžitkových vzorov prostredníctvom vypracovania rešerší v národných a medzinárodných registroch
 • Vypracovávame podania a zastupujeme klientov vo všetkých konaniach pred Úradom priemyselného vlastníctva SR
  • v konaniach o prihláškach
  • konaniach  o námietkach, vyhlásení ochrannej známky za neplatnú, o zrušenie ochrannej známky
  • konaniach o zápise prevodov, licencií, zmeny údajov v registroch
  • konaniach o výmazoch dizajnov, úžitkových vzorov, zrušení patentov
  • konaniach o udržiavanie platnosti a o žiadostiach o obnovu jednotlivých predmetov práv priemyselného vlastníctva
 • Zastupujeme klientov vo všetkých konaniach týkajúcich sa Ochranných známok Európskej únie (EUTM) a Zapísaných Dizajnov Spoločenstva (RCD) pred EÚIPO - Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo v Alicante
 • Zastupujeme klientov vo všetkých konaniach týkajúcich sa medzinárodných známok pred Medzinárodným úradom Svetovej organizácie duševného vlastníctva v Ženeve
 • Zatupujeme klientov v konaní pred colnými orgánmi vo veciach ochrany proti porušovaniu práv duševného vlastníctva na hraniciach
 • Zastupujeme klientov v súdnych konaniach v prípadoch porušovania práv k k predmetom priemyselného vlastníctva – ochranným známkam, dizajnom, patentom  a úžitkovým vzorom vrátane porušovania práv k obchodným menám, nezapísaným označeniam a internetovým doménam
 • Vypracovávame podania a zastupujeme v súdnych konaniach o nárokoch na ochranu proti nekalej súťaži – v prípadoch klamlivej reklamy, klamlivého označovania tovarov a služieb, vyvolania nebezpečenstva zámeny a parazitovania na povesti a pod.

Porozprávajme sa o tom, čo pre vás môžeme urobiť

Stačí nás kontaktovať. Svoje skúsenosti radi využijeme pri riešení vášho prípadu.

logo Advokátska kancelária Patajová Pataj

Sme efektívny tím, v ktorom sa každý špecializuje na určitú oblasť a zároveň, v prípade potreby, zadania klientov riešime spoločne. Viac ako 10 rokov poskytujeme profesionalitu a vysokú odbornosť, skúsenosti a spoľahlivosť.

Kontakty

J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica

Tel.: ++421 48 472 42 22

Fax: ++421 48 472 42 42

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Ochrana osobných údajov