• Tel.: 048 472 42 22
  • Email office@akpp.sk

Služby

OBCHODNÉ A KONKURZNÉ PRÁVO

Pripravíme obchodné zmluvy „na mieru“, spravujeme a vymáhame pohľadávky, zastupujeme v súdnych konaniach, poskytujeme kompletný právny servis veriteľom vrátane prípravy a podávania prihlášok do konkurzu, zakladáme obchodné spoločnosti.

PRÁVO OCHRANNÝCH ZNÁMOK A DIZAJNOV

Zabezpečíme registráciu na Slovensku i v zahraničí, zastupujeme vo všetkých konaniach pred Úradom priemyselného vlastníctva SR, EUIPO v Alicante, WIPO v Ženeve, zastupujeme v súdnych konaniach proti porušovaniu práv duševného vlastníctva, vrátane nekalosúťažných sporov.

AUTORSKÉ PRÁVO

Poskytujeme komplexný právny servis v oblasti ochrany autorských práv k počítačovým programom a databázam, vypracujeme individuálne autorsko-právne zmluvy, zmluvy o vytvorení diela, licenčné zmluvy a licenčné podmienky na používanie Vašich produktov.

PRÁVNY SERVIS PRE MAJITEĽOV ESHOPOV

Poskytujeme komplexné právne poradenstvo majiteľom e-shopov, vypracujeme všeobecné obchodné podmienky vrátane reklamačných podmienok na mieru, poskytujeme konzultácie k zákonným povinnostiam majiteľom e-shopov voči spotrebiteľom.

RODINNÉ PRÁVO

Poskytujeme právne poradenstvo vo všetkých oblastiach rodinného práva, zastupujeme klientov v súdnych sporoch o úpravu styku s s maloletými deťmi, o vyporiadanie BSM po rozvode manželov, o zapretie otcovstva.

PRÁVO K NEHNUTEĽNOSTIAM

Poskytujeme kompletný právny servis ohľadne nehnuteľností, vypracujeme zmluvy o prevode nehnuteľností, darovacie zmluvy, zámenné zmluvy, zmluvy o zriadení vecného bremena, dohody o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva.

PRÁVO NA OCHRANU OSOBNOSTI

V súdnych konaniach v prípadoch vymáhania nárokov na náhradu nemajetkovej ujmy z titulu porušenia osobnostných práv a z titulu ujmy na zdraví zastupujeme poškodených pacientov voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti (napr. nemocniciam).

NÁROKY Z POISTNÝCH ZMLÚV

Zastupujeme klientov pri komunikácii s poisťovňami, zastupujeme klientov v súdnych sporoch v prípadoch vymáhania nárokov z poistných zmlúv neuznaných poisťovňami.

Porozprávajme sa o tom, čo pre vás môžeme urobiť

Stačí nás kontaktovať. Svoje skúsenosti radi využijeme pri riešení vášho prípadu.

logo Advokátska kancelária Patajová Pataj

Sme efektívny tím, v ktorom sa každý špecializuje na určitú oblasť a zároveň, v prípade potreby, zadania klientov riešime spoločne. Viac ako 10 rokov poskytujeme profesionalitu a vysokú odbornosť, skúsenosti a spoľahlivosť.

Kontakty

J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica

Tel.: ++421 48 472 42 22

Fax: ++421 48 472 42 42

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Ochrana osobných údajov